Czakra trzeciego oka w/g Bagińskiego

Czakry, medytacja

Moderator: Redaktorzy

Awatar użytkownika
Lakshmi
VIP
VIP
Posty: 598
Rejestracja: 13 sty 2016, 19:34
Podziękował: 126 razy
Podziękowano: 284 razy

Czakra trzeciego oka w/g Bagińskiego

Postautor: Lakshmi » 03 gru 2016, 21:15

Czakra szósta - trzecie oko, oko wewnętrzne, czakra rozkazująca, czakra mądrości

Kolor - indygo, granatowy żółty i fioletowy

Podstawowa zasada to poznawanie bytu

Przyporządkowana wszystkim zmysłom a także dotycząca wszelkich form postrzegania pozazmysłowego

Przyporządkowana gruczołowi przysadki mózgowej

Odpowiedzialna za funkcje ciała w części twarzy, nosa, oczu, móżdżku oraz centralnemu układowi nerwowemu.

Przyporządkowanie astrologiczne

- Merkury/ Poznanie intelektualne, racjonalne myślenie

- Strzelec- Jowisz Myślenie całościowe, poznawanie wewnętrznych zależności

- Wodnik - Uran Myślenie z Boskiej inspiracji, wyższy wgląd, nagłe poznanie

Ryby - Neptun Wyobraźnia, intuicja, dostęp do wewnętrznej prawdy przez oddanie się dla innych

Za pośrednictwem czakry trzeciego oka dokonuje się świadome postrzeganie bytu. To miejsce mocy umysłu, zdolności intelektualnych. Zdolności intelektualnego rozróżniania, pamięci oraz woli. Z poziomu fizycznego jest to miejsce dowodzenia całym centralnym układem nerwowym.

Barwy tej czakry wskazują na różnorodne funkcje tego ośrodka działające na różnych poziomach świadomości.

Kiedy myślimy racjonalnie i intelektualnie promieniuje żółtym światłem. Postrzeganie ponadzmysłowe promieniuje fioletem, natomiast czysty kolor indygo, granatowy świadczy o wysokiej intuicji i całościowym procesie poznawczym.

Cokolwiek urzeczywistnia się w naszej egzystencji życia na planie fizycznym, jest poprzedzone myślami, wyobrażeniami, wizualizacją zasilaną albo przez nieświadome wzorce emocjonalne, albo poprzez ogląd rzeczywistości.

Czakra ta ściśle wiąże się z procesem stawania się rzeczy z myśleniem, czyli inaczej ujmując cała wiedza objawiająca się w stworzeniu, zawarta jest w formie nieprzejawionej w czystym bycie. Przykładem może być nasiono rośliny w którym zawarta jest wszelka informacja o tym jaka ma być ta roślina. W fizyce kwantowej nazywa się ten obszar tzw polem ujednoliconym, lub jak kto woli obszarem najniższego pobudzenia materii.

Proces tworzenia zaczyna się w chwili, kiedy spoczywający w sobie byt zaczyna być świadomym swego własnego istnienia. Pozbawiony formy byt przyjmuje pierwszy przejaw wzorca wibracyjnego. Na podstawie tej pierwotnej wibracji powstaje w rezultacie dalszych procesów rodzącej się świadomości, ciągle nowe coraz to bardzie zróżnicowane wzory wibracyjne, a więc i w nas ludziach tak jak w tym ziarenku zawarte są wszystkie poziomy stworzenia począwszy od bytu aż po gęstą materię, którą reprezentują różne poziomy wibracji poszczególnych czakr. W ten sposób rodzi się proces urzeczywistnienia bytu w nas i poprzez nas.

Będąc siedzibą (czakra trzeciego oka) procesów powstawania i przejawiania się świadomości otrzymujemy tutaj zdolność urzeczywistnienia aż po materializację i dematerializację. Tu możemy tworzyć nową rzeczywistość na poziomie fizycznym i likwidować starą.

Na ogół proces ten przebiega jakoby z automatu i bez świadomości, ponieważ większość myśli określających nasze życie są sterowane przez nierozwiązane wzorce emocjonalne i programowane przez nasze lub cudze osądy i opinie oraz uprzedzenia, zatem nasz duch często nie jest mistrzem, lecz sługą naszych naładowanych emocjami myśli, które nie ukrywając nami władają.

W miarę naszego rozwoju osobowości i coraz większego otwarcia trzeciego oka możemy sterować bardziej świadomie tym procesem. Nasza wyobraźnia wówczas i wyzwolona w tym energia skierowana na wybrany cel urzeczywistnienia jest w stanie zrealizować nasze dążenie. Gdy powiążemy tą funkcję z funkcją otwartej czakry serca jesteśmy w stanie wysłać energię leczącą na odległość dokonując uzdrowień ( uwaga, bez dodatkowej wiedzy na temat leczenia, ilości energii wysyłanej, skanowania,zabezpieczeń, ochrony, uziemiania, oczyszczania, doenergetyzowywania się, wypinania itd... nie polecam nowicjuszom)

Ten proces otwiera nam dostęp do wszystkich poziomów stworzenia leżących poza fizyczną rzeczywistością. Wiedza dochodzi do nas w formie intuicji, poprzez jasnowidzenie, jasnosłyszenie czy jasnoczucie. To co kiedyś było mglistym przeczuciem teraz staje się jasnym postrzeganiem, wręcz namacalnym. Nasze uwrażliwienie staje się coraz silniejsze na odbiór wibracji energii.

( Nie pamiętam kto, (ale to nie ważne pisał o tabletkach na otwarcie trzeciego oka nie chciałam się wychylać na tą bzdurę) zatem proszę teraz tą osobę na spokojne przeanalizowanie jak to się ma do tych tabletek to takie moje subiektywne podejście do zaistniałego tematu.

Ponieważ w naszych czasach mowa na temat tej czakry i praca na trzecim oku stała się niejako modą na zaistnienie, na wyjątkowość i skierowaniu na siebie uwagi, chciałam zauważyć iż naprawdę jest niewielu ludzi, spośród tych głośno o tym mówiących, którzy mają otwarte tą czakrę.Dlaczego? Ponieważ otwarcie trzeciego oka ściśle wiąże się z bardzo zaawansowanym rozwojem świadomości. Tutaj jednak wyraźniej niż przy innych czakrach harmonijne działanie zaznacza się wówczas, gdy czakra nie jest jeszcze w pełni rozwinięta.

Przejawia się to w przytomności umysłu i zdolnościach umysłowych. Realizowanie w ramach pewnej całościowej wizji , naukowe badania mogą być równie dobrym znakiem częściowo otwartej i harmonijnie funkcjonującej czakry, co poznanie głębokich prawd filozoficznych.

Gdy Twoja czakra harmonijnie funkcjonuje prawdopodobnie posiadasz rozwiniętą zdolność wizualizacji i chwytasz wiele prawidłowości intuicyjnie. Twój umysł jest ześrodkowany, a jednocześnie otwarty na prawdy mistyczne. Postrzegasz że zewnętrzne formy są jedynie pewną przenośnia, symbolem, przez który zasada duchowa manifestuje się na poziomie materialnym. Być może zauważasz od czasu do czasu, że Twoje myśli i wyobraźnia spontanicznie materializują się.

Im bardziej nasze trzecie oko rozwija się tym bardziej nasze myślenie opiera się na bezpośrednim wewnętrznym poznaniu rzeczywistości, Zaczynają rozwijać się zdolności jasnowidzenia czy jasnoczucia na określonych poziomach bytu. Inni mogą doświadczać wglądu w inny wymiar rzeczywistości np. w trakcie snu czy medytacji.

Ogólnie rzecz biorąc zaczynamy postrzegać świat w inny sposób. Postrzegamy świat holograficznie spontanicznie uwzględniamy w procesie poznawczym wszystkie informacje pochodzące z najprzeróżniejszych źródeł obszaru stworzenia. Świat materialny możemy porównać w racjonalny sposób do przezroczystej formy zawierającej informację w każdym momencie. Odbierasz go jak taniec energii który dokonuje się na subtelnych poziomach stworzenia, podobnie jak nasza świadomość stała się odzwierciedleniem Boskiego bytu. To pozazmysłowe postrzeganie jest tak wyraziste, że można bezpośrednio postrzegać siły aktywne pod powierzchnią zewnętrznych zjawisk. W takim pozwalając powstawać własnym formom stanie rozwoju jesteśmy w stanie świadomie kierować tymi energiami pozwalając powstawać własnym formom manifestacji owych sił, jednak i tu podlegamy określonym prawidłowościom, których ram nie możemy przekroczyć, aby naturalny porządek został zachowany ( bardzo ważne są intencje szczere i płynące z serca)

Intuicja i wewnętrzny wzrok otwierają nam drogi do wszystkich subtelnych poziomów rzeczywistości

Znajdujemy się pomiędzy poziomem materialnego stworzenia a czystym bytem który jest nieskończeniem wielu światów zaludnionych tudzież zamieszkałych przez najróżniejsze istoty. Wypełniony najprzeróżniejszymi formami. Często dotykamy dramatu stworzenia na innych poziomach, i wydawać by się mogło że nie ma końca dla ciągłych nowych form i poziomów rzeczywistości. W tym doznajemy głębokiej czci w obliczu wielkości tej Boskiej gry.

Dysharmonia czakry mądrości

Uczucie ciężkiej głowy Ponieważ jesteśmy ludźmi żyjącymi niemal wyłącznie z pozycji intelektu i rozsądku, czyli staramy się regulować wszystko racjonalnie dopuszczając tylko prawdy zdobywane poprzez myśl racjonalną nasze zdolności intelektualne są bardzo wyraźne poprzez wszelkie analizy, jednak może nam brakować całościowego widzenia oraz zdolności integracji prawd w szerszym kontekście. Wówczas dochodzi do intelektualnej arogancji. Dopuszczamy tylko to co rozum może wytłumaczyć, ująć, co można sprawdzić i udowodnić metodą naukową. Odrzucamy poznanie duchowe jako nieuprawnione i nierealistyczne.

Z dysharmonią wiąże się również próba usilnego wpływania na ludzi lub rzeczy siłą myśli w celu zademonstrowania swojej władzy lub zaspokojenia osobistych potrzeb. Z zasady zakłócona jest wówczas praca czakry splotu słonecznego, a czakry serca i korony są słabo rozwinięte.

Jeśli natomiast trzecie oko jest pomimo pewnych blokad szeroko otwarte, to próby wpłynięcia mogą się powieść, jednak zakłóca to naturalną harmonię życia. Pojawiaa się uczucie izolacji, dyskomfortu psychicznego a oczekiwanie na wszelkie powodzenie i uznanie oddala się za horyzont omijając nas szerokim łukiem.

Kolejnym zakłóceniem czakry trzeciego oka jest efekt nieprawidłowo przewodzonych energii jest dysfunkcja czakry podstawy, czyli ugruntowania co powoduje rozregulowanie i zablokowanie innych czakr.W tym wypadku możesz odbierać subtelne poziomy , ale następuje problem z rozpoznaniem prawdziwego znaczenia odebranych obrazów i informacji.Następuje mieszanina z własnymi wyobrażeniami i fantazjami pochodzącymi z nieprzepracowanych wzorców emocjonalnych. Takie napiętnowane subiektywizmem obrazy rzucają dominujące znaczenie na rzeczy, które uważasz za jedynie i rzeczywiste. Rzutując je na rzeczywistość traci się związek z tą rzeczywistością.


Niedoczynność

Jeśli przepływ energii jest zahamowany, wówczas zewnętrzny świat jedynie jest widzialny i stanowi dla nas jedyną rzeczywistość. Życie płynie jedynie pod dyktando pragnień materialnych, oraz potrzeb cielesnych oraz emocji nie poddanych refleksji.

Odrzucamy prawdy duchowe traktując je jako męczące bezwartościowe i w sumie bezużyteczne. Te prawdy duchowe traktujemy jak wytwór wyobraźni ot takie niedorzeczne bajanie, nie mające żadnego praktycznego odniesienia i zastosowania, a sposób myślenia jest w oparciu o dominujące opinie otoczenia.

W trudnych sytuacjach łatwo tracimy "głowę". Często zapominamy. Mogą wystąpić zakłócenia wzroku, które sygnalizują nam, aby zacząć patrzeć do wewnątrz i poznać także obszary znajdujące się pod "widoczną powierzchnią"

W skrajnym przypadku myśli nasze mogą być niejasne, splątane oraz całkowicie zdominowane przez nierozwinięte wzorce emocjonalne.

Jakie mamy możliwości oczyszczenia czakry i pobudzenia jej?

- Kontemplacja granatowego, rozgwieżdżonego nieba. Taka stymulacja tej czakry poprzez oddziaływanie natury otwiera ducha na nieskończoność głębi przejawionego stworzenia, wraz z jego wielorakimi formami wyrazu.

Uwrażliwia na wyczuwanie subtelnych sił natury, subtelnych sił struktury i prawa, reprezentowane przez ciała niebieskie, i kosmiczny taniec w przestrzeniach wszechświata, a także działające na Ziemi pod powierzchnią zewnętrznych form naszego życia.

Zastosowanie dźwięków dla uspokojenia swojego ducha to dźwięki utworów z muzyką New Age oraz muzyka o podobnym działaniu jak klasyczna wschodnia i zachodnia

Kolory jasnego przezroczystego indygo obdarowują naszego ducha wewnętrznym spokojem, jasnością i głębią. Ponadto wzmacnia i leczy zmysły, oraz pomaga otworzyć je na subtelne poziomy postrzegania.

Kamienie szlachetne dla tej czakry to:

Lapis Lazuli- w jego części struktury rozsiane są cząsteczki pirytu. Umożliwia duszy doświadczenie bezpieczeństwa w kosmosie i otwiera ją na nieskończoność życia we wszechświecie.

Pomaga skierować duszę ku wnętrzu, wzmacnia jej siłę jednocześnie wspomagając rozpoznawalność wyższych prawidłowości. Poprzez wspieranie intuicji i wewnętrznego wglądu pozwala rozpoznać ukryty sens rzeczy, jak i również aktywne pod powierzchnią siły, umożliwiające takie postrzeganie, zatapiając nas w mistyce głębokiej radości wywołaną cudem życia i cudem wszechświata.

Szafir - otwiera ducha na kosmiczną wiedzę i wieczne prawdy. Wibracje tego kamienia oczyszczają nas, otwierają drogę na przemianę i odnowienie duszy i umysłu. Jest on pomostem pomiędzy skończonym a nieskończonym, napełniając naszą świadomość strumieniem Boskiej miłości i poznania. Daje poszukującej duszy jasność na drodze duchowej

{ Te dwa kamienie opisane powyżej są opisane w biblii (Księga Wyjścia) jako jedne z wskazanych przez Boga, którymi miała być wyszyta szata i pektorał pierwszego arcykapłana Aarona.}

Sodalit - ten ciemnoniebieski kamień rozjaśnia umysł, i uzdolnia go do głębokiego myślenia. Jego spokojne wibracje przynoszą opanowanie wzmacniając nerwy. Pomaga w rozwiązywaniu starych wzorców myślenia. Daje ufność i siłę obrony własnego punktu widzenia, oraz realizacji własnych myśli i wglądów w życiu codziennym.

Co do zapachów to napewno dobra będzie mięta, która rozpuszcza blokady w obszarze trzeciego oka i pomaga w likwidacji starych zawężających się struktur myślowych. Pobudza koncentrację. Udziela naszemu duchowi jasności i żywotności.

Natomiast jaśmin o delikatnym zapachu otwiera nasz umysł na obrazy i wizje, które niosą w sobie głębokie prawdy. Jego wibracje wysubtelniają postrzeganie oraz łączą energię tej czakry z energiami czakry serca.

Wróć do „Rozwój duchowy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość